SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ pod záštitou starosty města