Košíkov

Kosikov

Poloha: Košíkov je nejbližší místní část města Velké Bíteše, od kterého je vzdálen 2,5 km (od náměstí ke kostelíku v K.) směrem skoro jižním, přesněji JJV. Leží téměř na rovině, na okraji rozsáhlého Košíkovského  lesa, při významné a frekventované silnici č. 395, vedoucí z V. Bíteše do Rosic. Půdorys obce tvoří dvě hlavní a dvě vedlejší ulice. Katastrem obce prochází také nejdůležitější dopravní tepna ČR – dálnice D1. Nejbližším sousedem Košíkova je na jihovýchodě jeho historický souputník -  2 km vzdálený Ludvíkov, dalšími sousedy, vzdálenými cca 2,5 km, jsou (mimo V. Bíteše): na západě Jindřichov, na severovýchodě Přibyslavice a na jihu Krokočín.

Nadmořská výška: 528 m n. m.

Počet obyvatel: 177 (k 1. 1. 2013) – počtem obyvatel je Košíkov největší místní částí města Velké Bíteše.

Původ názvu: Původní středověký název Košíkov – psaný kolem roku 1420 jako Kossykow a v 17. století jako Koschikow – se v roce 1850 změnil na Koškov (Koschkow), tvar dodnes používaný v hovorovém jazyce. Snad to přesněji odpovídalo pravděpodobnému gramatickému odvození od osobního jména Košek. Avšak od roku 1924 je opět používán lépe znějící tvar – Košíkov.

První písemná zpráva:Najdeme ji v latinské listině oslavanského kláštera z roku 1318, ve které je psáno, že toho roku Mikuláš ze Zbraslavě daroval tomuto klášteru mezi jiným také desátek z vesnice „Goschicaw“.

Poloha: Vesnice se svým katastrálním územím je nejvýše položenou místní částí města Velké Bíteše, od kterého je vzdálena 3,5 km směrem jihozápadním. Leží na rovině, obklopena ze tří čtvrtin okrajem Košíkovského lesa, pouze směrem k Jestřabí je volná otevřená krajina. S Velkou Bíteší je Jindřichov spojen silnicí vedoucí směrem na Pucov, která kousek za vesnicí protíná hranici okresů Žďár nad Sáz. a Třebíč. Ze silnice lze na okraji Pucova odbočit doprava na Jasenici nebo doleva na Jinošov.

Nadmořská výška: 535 m n. m.

Nejvyšší bod katastru: 558,7 m n. m. - u „náměšťské“ silnice ( V. Bíteš – Jinošov)

Počet obyvatel: 77 (k 1. 1. 2010)

Založení – původ názvu: Náměšťský pán Karel Vilém hrabě Haugwitz založil osadu J. v roce 1780 a pojmenoval ji po svém synovi Jindřichovi (německy Heinrich) „Heinrichsdorf“ - Jindřichova ves. Jindřichov, stejně jako nedaleký Bezděkov a Jáchymov, patří k novým osadám, účelově zakládaným majiteli feudálních panství pro spolehlivé zajištění pracovních sil a částečně také pro zlepšení jejich svízelného života v „poddanství“, v době rozvíjejícího se „osvícenství“, které zdůrazňovalo přirozenou rovnost lidí oproti stavovským privilegiím. Dodnes je patrný původní půdorys vesnice, s domky po obou stranách silnice do Pucova, tvořící jedinou dlouhou ulici. Na návsi bylo postaveno 21 roubených domků s předzahrádkami a se štíty obrácenými na náves. Ve štítu byla dvě okna z jedné větší místnosti, která byla kuchyní i ložnicí současně. Do domku se vcházelo síňkou, ze které vedly dveře do sklepa umístěného mimo domek. Vedle vchodu byly ještě jedny dveře, jimiž se vcházelo do „výměnku“. Součástí domku byl i malý chlév. Později byly za domky přistavěny stodoly.