Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Ukliďme Velkou Bíteš
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
27
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
28
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor investic a rozvoje > Významné stavby města > Rekonstrukce ulice Pod Spravedlností

Rekonstrukce ulice Pod SpravedlnostíVážení občané,

dne 08.06.2022 proběhlo v sále kulturního domu Velká Bíteš veřejné projednání s občany týkající se rekonstrukce ulice Pod Spravedlností.

Rekonstrukce ulice Pod Spravedlností se projektuje již delší dobu. Nyní bychom chtěli podat žádost o územní rozhodnutí. K tomu je však nutné získat souhlas vlastníků všech dotčených vlastníků. Pokud získá Město Velká Bíteš územní rozhodnutí, budou zahájeny projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení.

Rekonstrukce komunikace bude řešena jako místní komunikace s pobytovou funkcí ve funkční skupině D (pěší a obytné zóny). V tomto případě se bude jednat o zónu 30 se střídavě oboustranným bodovým zúžením. Základní šířka komunikace je 5,5 m, bodové zúžení je navrženo v šířce 3,5 m. Vysazení plochy budou sloužit buď jako dlážděné k odstavení vozidel nebo jako ozelenělé. Pro zklidnění dopravy v předmětné ulici jsou na vjezdech do ulice a na místech pro přecházení zvýšené plochy. Pěší doprava bude vedena po samostatném chodníku v šířce 1,8m podél místní komunikace.

Pro odvodnění komunikace, chodníku a zpevněných ploch je navržena po celé délce rekonstruované komunikace nová dešťová kanalizace. Celková délka činí 832 m. Navržená dešťová kanalizace bude zaústěna přes retenční nádrž do stávající dešťové kanalizace a následně do vodoteče Bítýška.

Dále je navrženo prodloužení splaškové kanalizace v délce 300,3 m, vodovodu v délce 443,0 m, plynovodu v délce 226,0 m a veřejného osvětlení včetně nasvětlení místa pro přecházení a prodloužení v ulici Jihlavská směrem z města. Dále bude z důvodu rozšíření komunikace a výstavby nové dešťové kanalizace provedena přeložka sdělovacího vedení v délce 412,0 m.

Své připomínky a podněty k návrhu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "MK Pod Spravedlností, Velká Bíteš" zašlete nejpozději do 10.07.2022 na adresu eva.cervinkova@vbites.cz.

Podélný řež komunikací (PDF)

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Stav k 19.05.2022

Vážení občané,
Město Velká Bíteš plánuje rekonstrukci ulice Pod Spravedlností ve Velké Bíteši. Z tohoto důvodu Vás Město Velká Bíteš srdečně zve na veřejné projednání tohoto stavebního záměru.

Situace na mapce

Veřejné projednání se uskuteční ve středu 8. června od 15:30 hodin v předsálí kulturního domu Velká Bíteš, Vlkovská 482.

Projekt řeší rekonstrukci komunikace ulice Pod Spravedlností v úseku od silnice I/37 po napojení na silnici II/602 v délce cca 950 metrů. Součástí návrhu je rovněž řešení autobusové zastávky u silnice II/602, výstavba a doplnění inženýrských sítí v řešeném území, vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, plynovodu a vynucené přeložky sdělovacího vedení.

V rámci projednání budete mít možnost se vyjádřit k návrhu projektu a vznést připomínky a podněty.

Koordinační situační výkres

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Menu

Fulltextové vyhledávání