Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Ukliďme Velkou Bíteš
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
27
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
28
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > Významné akce města > Rekonstrukce ulice Vlkovská

Rekonstrukce ulice VlkovskáPodpořil Kraj Vysočina

Zpomalovací semafor na Vlkovské v provozu

Na Vlkovské ulici ve Velké Bíteši byl dne 07.08.2013 uveden do provozu první zpomalovací semafor, který byl budován společně s celkovou rekonstrukcí ulice Vlkovská. Na realizaci akce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská, 2.etapa - zpomalovací semafor“ byla s Krajem Vysočina uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2012“. Výše dotace činí 75.515,00 Kč, což představuje polovinu celkových nákladů.

Zpomalovací semafor byl v tomto místě ulice osazen z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Na paměti jsme měli především blízkost mateřské školy, fotbalového stadionu a velkého počtu osob v přilehlém sídlišti. Naším cílem bylo snížení počtu nehod, zklidnění tranzitní dopravy a výchovné působení na řidiče při dodržování předepsaných rychlostí.

Zpomalovací semafor dodala a zprovoznila odborná firma DOSIP Servis, s.r.o. Okříšky. Na tomto semaforu svítí stabilně červené světlo „STŮJ“. Pokud se však k němu přiblíží vozidlo nebo jiný dopravní prostředek a jede povolenou rychlostí, v našem případě do 50 km/h, rozsvítí se zelené světlo „VOLNO“ a vozidlo může plynule projet. Semafor obsahuje kameru pro sledování provozu na silnici, která je online připojena na pult Policie ČR do Žďáru nad Sázavou. Záznam z kamery je průběžně ukládán, takže je možné jej zhlédnout až 7 dnů zpětně, pokud je to nutné např. z důvodu zjištění pachatele přestupku nebo trestné činnosti. Přístup k záznamům z kamery má k dispozici pouze Policie ČR.

Po uvedení zpomalovacího semaforu do provozu došlo ke zklidnění dopravy, především k dodržování povolené rychlosti v obci. Tento bezpečnostní prvek plní svou funkci tím, že přináší celkové zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.

Postup prací na stavbě „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“

24.04.2013

Na konci března 2013 byly po zimním období zahájeny přerušené stavební práce na rekonstrukci ulice Vlkovská. Pokračuje se dalším úsekem od horního (západního) vjezdu ITW Pronovia po vjezd k čerpací stanici BDS. Na začátku měsíce května by měla být provedena spodní asfaltová vrstva na komunikaci stejná, jako je od fotbalového stadionu po horní vjezd ITW Pronovia. To umožní zprovoznění horního vjezdu ITW Pronovia, vjezdu do BDS a výjezdu od čerpaní stanice BDS.

Další pracovní úsek na komunikaci bude od vjezdu k čerpací stanici BDS po spojovací komunikaci ul. Vlkovská a Lánice. Příjezd k PBS bude zajištěn stávajícím způsobem, jaký je nyní. Termín celkového dokončení se předpokládá do konce června 2013.

Akce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“

Stavba „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. etapa“ je realizována na základě smlouvy o dílo zhotovitelem M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice. Objednatelem a investorem stavby je současně Vysočina a Město Velká Bíteš.

Vysočina je objednatelem stavebních objektů Komunikace, Odvodnění komunikace a Dopravní značení komunikace. Město Velká Bíteš je objednatelem stavebních objektů Chodníky, Parkovací stání, Cyklistická stezka, Odvodnění zpevněných ploch, Zpomalovací semafor a Veřejné osvětlení.

Termín zahájení prací byl smlouvou o dílo sjednán na 12/2011 a termín dokončení do 31.10.2012. Protože Kraj Vysočina nestihl včas zajistit stavební povolení svých stavebních objektů, byl dodatkem ke smlouvě o dílo posunut termín zahájení prací na 9.7.2012 a termín dokončení do 30.06.2013.

Stavební práce byly v letošním roce prováděny od 09.07.2012 do 15.11.2012. Dne 16.11.2012 vydal odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Velké Meziříčí Povolení k předčasnému užívání mimo jiné na Komunikaci, Chodníky, Parkovací stání a Cyklistickou stezku. Dne 19.11.2012 vydal odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš Povolení k předčasnému užívání mimo jiné na Veřejné osvětlení. Předčasné užívání se týká úseku od vstupu na fotbalový stadion po západní vjezd do ITW PRONOVIA před vjezdem do BDS.

Na komunikaci je zatím položena první asfaltová vrstva, která je pojízdná běžnou dopravou. Na jaře příštího roku 2013 bude rekonstrukce ulice Vlkovská pokračovat dál až za hlavní vjezd do PBS Velká Bíteš. V zájmu zachování maximální kvality povrchu komunikace chce Vysočina provést „finální“ vrstvu z asfaltového betonu na komunikaci až na závěr stavby a to v jednom pracovním cyklu bez přerušení. Stejně tak by měla být provedena cyklistická stezka z asfaltového betonu v jednom pracovním cyklu, bez pracovní spáry.

Kopie tří výše uvedených povolení k předčasnému užívání, zvlášť pro Vysočina a zvlášť pro Město Velká Bíteš, jsou přiloženy.

Předčasné užívání chodníku (PDF)

Předčasné užívání komunikace (PDF)

Předčasné užívání VO (PDF)

02.07.2010

8.června vydal Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí stavební povolení na tyto stavební objekty - komunikace, chodníky, odvodnění komunikace a zpevněných ploch. K tomu Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Velká Bíteš vydal stavební povolení na stavební objekt - veřejné osvětlení. Současně Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Vysočina vyhlásil v červnu veřejnou zakázku na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 1.etapa“. Výsledky bychom měli znát na začátku srpna. Následně vítězná stavební firma zajistí značení objízdných tras pro dobu výstavby. Pro osobní automobily a autobusy bude stanovena trasa ulicemi Na Valech, Tišnovská, přes Novou Čtvrť u fotbalového stadionu zpět na Vlkovskou. Pro nákladní dopravu po silnici I/37 přes Osovou Bítýšku do Vlkova a zpět na Velkou Bíteš.

01.06.2010

Na konci května proběhla stavební řízení za účelem vydání stavebních povolení na rekonstrukci komunikace (včetně dopravního značení), chodníků, zastávky autobusů a veřejného osvětlení na ulici Vlkovská.
Vzhledem ke skutečnosti, že silnice je majetkem kraje, kdežto ostatní objekty jsou povinností města, byla mezi Vysočinou a Městem Velká Bíteš uzavřena Smlouva o společném postupu zadavatelů na akci „II/3791 Velká Bíteš – Vlkovská“. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma Pragoprojekt,a.s. z Českých Budějovic. Veřejná zakázka na stavební práce, konkrétně na jejich první etapu v rozsahu od úspěšně dokončené křižovatky u kostela sv. Jana Křtitele po začátek křižovatky u fotbalového stadionu, pak bude zahájena počátkem června.

12.05.2010

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 11.května rozhodlo uzavřít mezi Vysočinou a Městem Velká Bíteš smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská“. Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci silnice III/3791 včetně odvodnění a dopravního značení v intravilánu města Velká Bíteš, provedení rekonstrukce chodníků, vybudování cyklistické stezky, parkovacích stání a veřejného osvětlení a provedení vegetačních úprav. Celková délka úpravy je cca 1300 m. Projektované stavební práce se vztahují k majetku kraje Vysočina (komunikace III. třídy) i města Velká Bíteš (chodníky, veřejné osvětlení, cyklistická stezka, parkovací plochy a vegetační úpravy). Veřejná zakázka na stavební práce bude rozdělena na dvě části. 1. a 2. etapa stavby, dle projektové dokumentace „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská“ ve stupni DSP vypracované firmou Pragoprojekt, a.s. v únoru 2010. V letošním roce se předpokládá realizace veřejné zakázky a následná realizace stavebních prací 1. etapy stavby III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská. Zadání veřejné zakázky a realizace stavebních prací 2. etapy se předpokládá v roce 2011. V měsíci květnu probíhají stavební řízení za účelem vydání stavebních povolení, vedená odbory výstavby MěÚ Velká Bíteš a MěÚ Velké Meziříčí. Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská“ 26.dubna. Opět jsme se o kousek přiblížili k zahájení rekonstrukce ulice Vlkovská, která by měla být spuštěna o prázdninách.

Rekonstrukce ulice Vlkovská
Rekonstrukce ulice Vlkovská
Rekonstrukce ulice Vlkovská
Rekonstrukce ulice Vlkovská


Menu

Fulltextové vyhledávání