Válka na Ukrajině

Informace k poskytování pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům prchajícím před válkou

Kraj Vysočina velmi děkuje všem subjektům, fyzickým osobám i organizacím, které se rozhodly pro akutní pomoc ženám, dětem a případně seniorům z Ukrajiny. Vnímáme, že v těchto dnech je každá pomoc utečencům před válkou dobrá, užitečná a hodná úcty.

 

Přesto apelujeme, pokud již byly, jsou nebo v nejbližší době budou ošetřeny základní a nezbytné potřeby utečenců, aby tito lidé byli v nejbližším termínu řádně zaregistrováni do systému, který koordinuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Policie České republiky v rámci krizového řízení.

Číst více...

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině zahájilo činnost v Jihlavě

Předkládáme tiskovou zprávu Kraje Vysočina s popisem pracoviště Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, Tolstého 15, Jihlava.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině zahájilo činnost v Jihlavě. Na místo prvního kontaktu pro uprchlíky dorazily během dopoledne stovky lidí (2.3.2022)

(https://www.kr-vysocina.cz/krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine-zahajilo-cinnost-v-jihlave-na-misto-prvniho-kontaktu-pro-uprchliky-dorazily-behem-dopoledne-stovky-lidi/d-4112135/p1=1013)

Další užitečné informace jsou zveřejňovány postupně na ukrajina.kr-vysocina.cz

Nabídka spolupráce při pomoci lidem z Ukrajiny

nabízíme spolupráci při pomoci lidem uprchlým před válkou z Ukrajiny.

Číst více...

Zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině

Zde jsou informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které od dnešního poledne funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny. 

 

V Jihlavě se otevře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (1. 3. 2022)

Číst více...

Pomoc Ukrajině

Rada města Velká Bíteš na svém mimořádném ranním jednání v úterý 1.3.2022 rozhodla o tom, že město Velká Bíteš poskytne k okamžitému nastěhování dvě bytové jednotky pro ukrajinské rodiny, které přijely do České republiky z důvodu probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině.

Číst více...