Veřejná zakázka: Kulturní dům, Velká Bíteš, kanalizační přípojka

Název veřejné zakázky 

Kulturní dům, Velká Bíteš, kanalizační přípojka

Zadavatel 
Město Velká Bíteš

Předmět zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizační přípojky pro stávající objekt kulturního domu č.p. 482 ve městě Velká Bíteš. 
Stávající nevyhovující kanalizační přípojka bude zrušena a nahrazena novou kanalizační přípojkou navrženou dle předmětné projektové dokumentace. Po vybudování nové kanalizační přípojky bude stávající potrubí kanalizační přípojky zabezpečeno proti dalšímu propadu terénu nad trasou kanalizační přípojky.

Způsob zadání
Uzavřené řízení.

V rámci uzavřeného řízení byl jako vítězný uchazeč vybrán:   ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

Smlouva o dílo: zde

Ing. Luboš Havelka

odbor investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš