Veřejná zakázka: Kulturní dům, Velká Bíteš, kanalizační přípojka

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky 
Kulturní dům, Velká Bíteš, kanalizační přípojka

Zadavatel 
Město Velká Bíteš

Předmět zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizační přípojky pro stávající objekt kulturního domu č.p. 482 ve městě Velká Bíteš. Objekt je využíván jako kulturní dům a dále se v něm nachází restaurace Naše Bítešská a bar U Staříka.
Stávající nevyhovující kanalizační přípojka bude zrušena a nahrazena novou kanalizační přípojkou navrženou dle předmětné projektové dokumentace. Po vybudování nové kanalizační přípojky, která je dlouhá 97,0 metrů, bude stávající potrubí kanalizační přípojky vyplněno cementovo-popílkovou směsí z důvodu zamezení možnému propadu terénu nad trasou kanalizační přípojky.

Způsob zadání
Otevřené řízení

Platnost od
06.01.2022

Podání nabídek do
14.01.2022 do 9

Přílohy

Výzva k podíní nabídky pdfZDE.

V případě zájmu o zaslání příloh výzvy kontaktujte referentku odboru investic a rozvoje Ing. Evu Červinkovou, email: eva.cervinkova@vbites.cz, 566 789 122.

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení pdfZDE.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš