Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová

 

Název veřejné zakázky 

 

Akustické úpravy tělocvičny Sadová

 

 

Zadavatel 

 

Město Velká Bíteš

 

 

Předmět zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve stavebních úpravách objektu tělocvičny na ZŠ Sadová. Podkladem pro realizaci projektu je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.

 

 

Způsob zadání

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

 

 

Přílohy


Odkaz na podkladové materiály pro výběrové řízení.