PD II/379 Velká Bíteš - severozápadního obchvatu

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a provádění stavby II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby


Platnost od
04.07.2018

Platnost do
17.07.2018

Poznámka

Přílohy výzvy k podání nabídky jsou na vyžádání u kontaktní osoby uvedené v textu výzvy.

 

Přílohy

pdfVyzva_obchvat.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

pdfProtokol_Obchvat.pdf

 

Cena předpokládaná: 1.900.000 Kč bez DPH

 

Cena vysoutěžená: 1.950.000 Kč bez DPH

 

Realizátor: PROFI Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

 

Smlouva o dílo: pdfSmlouva_PD_SZ_obchvat.pdf