Úvěr na 2x 40 mil. Kč

Název veřejné zakázky
Úvěr na 40 mil. Kč se splatností 21 měsíců a úvěr na 40 mil. Kč se splatností 8 let


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je poskytnutí dvou úvěrů s různou splatností (v délce 21 měsíců a 8 let) pro finnacování dotační akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš.

 

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Platnost od
09.10.2017

Platnost do
31.10.2017

 

Přílohy

pdfVyzva_na_uver.pdf
 Další přílohy jsou na vyžádání u kontaktní osoby, Bc. Věry Pokorné.

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Předpokládaná cena: 800.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená:

Realizátor:

Smlouva o dílo:

Odkaz na profil zadavatele: xxx