"I/37 Velká Bíteš ul. Lánice akce č.8 a akce č.1 SO 01 a SO 02"

Název veřejné zakázky

"I/37 Velká Bíteš ul. Lánice akce č.8 a akce č.1 SO 01 a SO 02"

 

Zadavatel

Město Velká Bíteš

 

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vybudování chodníku a sjezdů k rodinným domům při pravém okraji silnice č.I/37 ve směru staničení od sjezdu k RD čp. 328 po sjezd k RD čp. 592, úprava sjezdů k RD čp. 592 a na polní cestu a výstavba kanalizace pro odvádění dešťových vod ze žlabu podél komunikace I/37 a jejich odvedení betonovým hrdlovým potrubím DN600 k výústnímu objektu na p.č. 2281/17,který bude zaústěn do strouhy.

Podrobnější zadávací dokumentaci poskytne kontaktní osoba na vyžádání.

 

Způsob zadání

Veřejná zakázka maléhoé rozsahu na stavební práce

 

Platnost od:

24.02.2017

Platnost do:

10.03.2017

 

Přílohy

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

A1_SO_01_Technicka_zprava.pdf

A1_SO_01____Situace.pdf

A1_SO_02__technicka_zprava_V.B.pdf

A1_SO_02_Situace.pdf

A8_1_TZ.pdf

A1_SO_02_Situace.pdf

Dodatecna_informace_zakazce_I_37Velka_Bites_ul.Lanice_akce_c.8_a_akce_c.1_SO_01_a_SO_02.pdf

Navrh_smlouvy_o_dilo_2.docx

 

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 775.13 Kb

 

Cena předpokládaná: 4.093.112,- Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: Kč bez DPH

 

Realizátor:   PORR a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha

Smlouva o dílo:

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 12.06 Mb