Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

 

Název veřejné zakázky
Zřízení průchodu a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce nutné ke zhotovení průchodu a rozšíření prodejny v rozsahu podle dokumentace veřejné zakázky a soupisu prací.

Předmět plnění je specifikován projektovou dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
02.12.2016

Platnost do
09.12.2016

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

Vyzva_k_podani_nabidky_uchazec.pdf

---------------------------------------------------------------------

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

Protokol_z_otvirani_obalek.pdf

Cena rozpočtová: 1.550.436,- Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 1.073.669,- Kč bez DPH

Realizátor: ATIKA - LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, Velké Meziříčí

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo_zrizeni_pruchodu_a_rozsireni_prodejny_Masarykovo_namesti.pdf