Inženýrské sítě na Babinci - 1. etapa

Název veřejné zakázky
Inženýrské sítě na Babinci - 1. etapa


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je vybudování inženýrských sítí kanalizace, vodovodu, plynovodu, komunikace, veřejného osvětlení a dalších sítí v lokalitě Babinec v rozsahu 1. etapy.


Způsob zadání
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce


Platnost od
15.09.2016

Platnost do
12/2016

Poznámka

 

Přílohy

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Cena rozpočtová: 27.049.155 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 24.195.023,59 Kč bez DPH

Realizátor: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Smlouva o dílo:

SoD_IMOS_Babinec.pdf

Odkaz na profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/inzenyrske-site-na-babinci-1-etapa