Rekonstrukce instalace v ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš

 

 

 

Název veřejné zakázky
"Rekonstrukce instalace v ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš"


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou veškeré stavební práce nutné k zhotovení rekonsrukce elektroinstalace a vytápění v rozsahu dle projektové dokumentace: "VYTÁPĚNÍ ZUŠ" - vytápění, měření regulace, plynoinstalace, "REKONSTRUKCE ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ, 1. ETAPA" - elektroinstalace.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.


Platnost od
27.05.2016

Platnost do
13.06.2016

Poznámka

Výzva k podání nabídky včetně příloh je k dispozici na vyžádání.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kerberová, tel. 566 789 132

 

Přílohy

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Kryci_list.rtf

Cestne_prohlaseni.rtf

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Dodatečná informace č.1

Dodatecna_informace_c_1.pdf

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

Protokol_z_otvirani_obalek.pdf

 

Cena rozpočtová: 2.091.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 1.158.300 Kč bez DPH

Realizátor: Antonín Vondruška, Hybešova 160, 595 01 Velká Bíteš

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo.pdf