VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova,Lánice - novostavba dešťové kanalizace

 

Název veřejné zakázky
"VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova, Lánice - novostavba dešťové kanalizace"


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou veškeré stavební práce nutné k zhotovení novostavby dešťové kanalizace DN 600 z betonových trub v rozsahu dle projektové dokumentace "VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova, Lánice - novostavba dešťové kanalizace".


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.


Platnost od
18.05.2016

Platnost do
25.05.2016

Poznámka

Výzva k podání nabídky včetně příloh je k dispozici na vyžádání.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kerberová, tel. 566 789 132

 

Přílohy

vyzva_k_podani_nabidky_uchazec.pdf

Kryci_list.rtf

Cestne_prohlaseni.rtf

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

Protokol_Velka_Bites_ul_Tyrsova_Lanice_novostavba_destove_kanaliazce.pdf

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

Rozhodnuti_Velka_Bites_ul_Tyrsova_Lanice_novostavba_destove_kanalizace.pdf

Cena rozpočtová: 2.630.393 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 2.495.764 Kč bez DPH

Realizátor: A T I K A - L Y S Ý, s.r.o.

Smlouva o dílo:

Smlouva_o_dilo_Velka_Bites_ul_Tyrsova_Lanice_novostavba_destove_kanalizace.pdf