MAN VEBInet

 

Název veřejné zakázky
MAN VEBInet - dokončení etapy 1 a zahájení etapy 3

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je dodávka pasivní části metropolitní sítě pro město Velkou Bíteš spojující objekty DPN U Stadionu 285, DPS Družstevní 584, MŠ U Stadionu 538 a ZŠ Tišnovská 116.

Předmět plnění je specifikován zadávací dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
12.02.2015

Platnost do
20.02.2015

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Předpokládaná hodnota:

Přílohy

Vyzva.pdf

Priloha_1_Technicke_zadani.doc

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol.pdf

Cena rozpočtová: 454.544 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 484.473,72 Kč bez DPH

Realizátor: Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Smlouva o dílo:


 

Odkaz na profil zadavatele: xxx