MAN VEBInet

 

Název veřejné zakázky
MAN VEBInet - dokončení etapy 1 a zahájení etapy 3

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je dodávka pasivní části metropolitní sítě pro město Velkou Bíteš spojující objekty DPN U Stadionu 285, DPS Družstevní 584, MŠ U Stadionu 538 a ZŠ Tišnovská 116.

Předmět plnění je specifikován zadávací dokumentací včetně výkazu výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
22.01.2015

Platnost do
30.01.2015

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Předpokládaná hodnota:

Přílohy

Vyzva_k_podani_nabidky.pdf

Priloha_1_Technicke_zadani.pdf

Prodlouzeni_terminu.pdf

Dodatecna_informace_c_1.pdf

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_MAN.pdf

Cena rozpočtová: 454.544 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: zadávací řízení zrušeno

Realizátor: xxx

Smlouva o dílo: xxx

 

Odkaz na profil zadavatele: xxx