Přechod pro chodce přes silnici I/37 v ulici Lánice u domu č.p. 42 ve Velké Bíteši

Název veřejné zakázky

Přechod pro chodce přes silnici I/37 v ulici Lánice u domu č.p. 42 ve Velké Bíteši

Zadavatel

Město Velká Bíteš

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace nového přechodu pro chodce v ulici Lánice včetně dynamického poptávkového zpomalovacího semaforu, úpravy a rozšíření chodníků.

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Platnost od

19.08.2013

Platnost do

26.08.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentace je přiložena lze si ji rovněž vyžádat u kontaktní osoby zadavatele. Projektová dokumentace je poskytována na vyžádání.

Příloha

Vyzva_k_podani_nabidek.pdf

Kryci_list.rtf

Cestne_prohlaseni.rtf

Vykaz_vymer.pdf

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

------------------------------------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:


https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/prechod-pro-chodce-pres-silnici-i-37-v-ulici-lanice-u-domu-c-p-42-ve-velke-bitesi

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami

Protokol.pdf

 

Cena rozpočtová: 981.096,00 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 897.174,00 Kč bez DPH

Realizátor: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznameni_o_vyberu.pdf

Smlouva o dílo

Smlouva_o_dilo.pdf

Dodatek_c.1.pdf