Oprava cesty K Mlýnům, Velká Bíteš

Název  veřejné zakázky

Oprava cesty K Mlýnům, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je opravastávající komunikace v ulici K Mlýnům ve Velké Bíteši v rozsahu přiložené zadávací dokumentace. Rozsah stavebních prací je stanoven výkazem výměr. Obchodní podmínky jsou dány přiloženým návrhem smlouvy o dílo.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
01.07.2013

Platnost do
09.07.2013

Příloha

Vyzva.pdf

Kryci_list.rtf

Cestne_prohlaseni.rtf

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

Vykaz_vymer.xls

Orientacni_situace.pdf

Dodatecna_informace_1.pdf

------------------------------------

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/oprava-cesty-k-mlynum-velka-bites

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami

Protokol_K_Mlynum.pdf

 

Cena předpokládaná: 800.000,00 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 698.673,00 Kć bez DPH

 

Realizátor: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Vysočina

Oznámení o výběru

Oznameni_o_vyberu.pdf

Smlouva o dílo

Smlouva_o_dilo.pdf

Dodatek_smlouvy_k_mlynum.pdf