Technický dozor objednatele (TDI) - Přestupní terminál Velká Bíteš

Název  veřejné zakázky
Technický dozor objednatele (TDI) - Přestupní terminál Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činností a služeb technického dozoru objedntaele (TDI), zahrnující především vykonávání investorsko-inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a vyhodnocení stavby "Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš". Bližší informace jsou z přiložené výzvě k podání nabídek včetně příloh.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu


Platnost od
04.02.2013

Platnost do
16.02.2013

Poznámka

Kompletní zadávací dokumentaci lze vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené v přiložené textové zadávací dokumentaci.

Vřejená zakázka je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:

www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/technicky-dozor-objednatele-tdi-prestupni-terminal-velka-bites


Příloha

Vyzva_k_podani_nabidky_sign.pdf

-----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_TDI_Terminal.pdf

 

Cena rozpočtová: 265.000 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: xxx

Rozhodnuti_o_zruseni.pdf

Realizátor: xxx