Opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je očištění, doplnění chybějícího kamene a vyspárování zdiva opevnění kolem kostela ve Velké Bíteši. Rozsah je stanoven projektovou dokumentací a  výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
30.03.2012

Platnost do
13.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha:

Vyzva.pdf

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_opevneni_kolem_kostela.pdf

 

Cena rozpočtová: 621.429 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 599.660 Kč bez DPH

 

Realizátor:

ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí