Oprava domu Masarykova náměstí 5, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Oprava domu Masarykova náměstí 5, Velká Bíteš

Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava pavlače a fasády včetně nátěru, oprava komínu a oken včetně nátěrů. Rozsah je stanoven výkazem výměr.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
23.03.2012

Platnost do
03.04.2012

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Dále výkaz výměr a obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedeného ve výzvě k podání nabídky.

 

Příloha

Vyzva_5.pdf

-----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Protokol_dum_5.pdf

 

Cena rozpočtová: 1.194.351 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 988.527 Kč bez DPH

 

Realizátor:

ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí