Oprava restaurace kulturního domu

 

Název veřejné zakázky
Oprava restaurace kulturního domu ve Velké Bíteši


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění zakázky je oprava prostor restaurace včetně jejího zázemí podle projektové dokumentace "Opravy restaurace kulturního domu ve Velké Bíteši" vypracované projektantem AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, Brno.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
27.10.2011

Platnost do
04.11.2011

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením. Zadávací dokumentaci je možné si písemně vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky.


Připojené soubor

Vyzva.pdf

 

Protokol z otevírání obálek:

Protokol_oprava_restaurace.pdf