Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 18/08 - 14.07.2008

  pdf usneseni zastupitelstva 18/08 72.12 Kb
  MÚVB/3880/08/KT/Ši-14/2008
  U s n e s e n í č. 18/08
  z mimořádného zasedání zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 14.7.2008 v 1700 hod v zasedací síni radnice
  Zastupitelstvo města

  s c h v a l u j e
  1. za ověřovatele zápisu Ing. Marii Šabackou a p. Josefa Šmídka
  2. za členy návrhové komise p. Zdeňka Blažka a p. Pavla Doubka
  3. Program jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 18/08:
   1. Zahájení
   2. Schválení programu jednání
   3. Zajištění financování stavby křižovatky u ZŠ
   4. Rozpočtové opatření č. 06/08
   5. Různé
   6. Závěr
  4. přijetí krátkodobého úvěru ve výši 10,0 mil. Kč za účelem financování stavby křižovatky u ZŠ
  5. úplatný převod pozemku p.č. 2145, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 852 m2, k.ú. Velká Bíteš za cenu 70,0 Kč/m2 do vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava
  6. rozpočtové opatření č. 06/08 k rozpočtu města pro r. 2008, v předloženém znění
  p o v ě ř u j e
  1. RM výběrem nejvhodnější nabídky na krátkodobý úvěr ve výši 10,0 mil. Kč od bankovního ústavu a jeho předložení ZM ke schválení  Mgr. Miroslav Báňa
  starosta města

  JUDr. Alena Malá
  místostarostka města

  Zdeněk Blažek
  člen návrhové komise

  Pavel Doubek
  člen návrhové komise

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.