22/22 - 07.02.2021 Usnesení zastupitelstva města

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2022

konaného dne 07.02.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/22/22/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Jana Vrbu

a pana Bc. Jiřího Dohnala.