03/19 - 11.02.2019 Usnesení zastupitelstva města

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 3/2019

konaného dne 11.02.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

 

Usnesení č. 1/3/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Ondřeje Macholu a pana Mgr. Františka Melichara.