78/21 - 15.02.2021 Usnesení rady města

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 78/2021 konané dne 15.02.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/78/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 78/2021 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 77/2021
  3. Stanovení úředních hodin MÚ Velká Bíteš
  4. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 15.02.2021

 

2/78/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 77/2021 ze dne 08.02.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 15.02.2021

 

3/78/21/RM stanoví úřední hodiny pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 15.02.2021 takto:

Pondělí 08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

Středa   08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

odpovědnost: tajemnice

termín: 15.02.2021