70/20 - 07.12.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 70/2020 konané dne 07.12.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/70/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 70/2020 takto:

Zahájení, schválení programu schůze

 1. Zápis RM č. 69/2020
 2. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/2 v k.ú. Velká Bíteš
 3. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/202 v k.ú. Velká Bíteš
 4. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/203 v k.ú. Velká Bíteš
 5. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/205 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/1 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/2 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/3 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/4 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/6 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/203 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/204 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Ukončení Smlouvy o veřejných službách č. 90/2020
 14. Nájemní smlouva k bytu č. 8, Družstevní 584, Velká Bíteš
 15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 16. Komise pro otevírání nabídek – prodej částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Žádost o zrušení poplatku za odvoz odpadu
 18. Žádost o předčasné ukončení nájmu
 19. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/201 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/4 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Nevyhovující doba dozvuku v tělocvičně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 07.12.2020

2/70/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 69/2020 ze dne 30.11.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 07.12.2020

3/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/2 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 6090/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6090/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

4/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/202 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5840/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.195.970,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

5/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/203 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5580/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5580/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.211.780,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

6/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/205 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5690/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5690/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240.990,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

7/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/1 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5910/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5910/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.205.900,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

8/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/2 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5730/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5730/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.201.870,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

9/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/3 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5430/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5430/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.189.260,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

10/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/4 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5470/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5470/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.200.660,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

11/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/6 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 6320/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6320/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.277.730,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

12/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/203 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5900/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5900/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.235.370,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

13/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/204 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5310/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5310/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.186.110,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

14/70/20/RM rozhoduje uzavřít se společností ICOM transport a.s. Dohodu o ukončení Smlouvy o veřejných službách č. 90/2020 ke dni 31.12.2020.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2020*

15/70/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.01.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

16/70/20/RM rozhoduje neposkytnout spolku TAJV, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/7831/20 z důvodu, že město Velká Bíteš má ve sportovní oblasti navázanou spolupráci s místními subjekty.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.12.2020*

17/70/20/RM rozhoduje jmenovat komisi pro otevírání nabídek kupní ceny týkající se prodeje částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře 5363 m2 při splnění podmínek usnesení č. 22/68/20/RM ve složení:

starosta města

ředitel Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace

vedoucí sestra Domova pro seniory

účetní Domova pro seniory

předsedkyně finančního výboru

vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš

vedoucí odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

18/70/20/RM rozhoduje neměnit obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obecně závaznou vyhlášku města a konstatuje, že placení uvedeného místního poplatku v roce 2021 je v souladu se schválenou změnou zákona o místních poplatcích.

odpovědnost: starosta

termín: 31.12.2020

19/70/20/RM rozhoduje uzavřít s IČO: 71918469, ke dni 31.12.2020 dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 01.08.2006 na pronájem nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

20/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/201 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 6370/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6370/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

21/70/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/4 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 6020/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6020/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.237.440,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

22/70/20/RM rozhoduje

1. podat žádost o dotaci z programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli DT 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury na realizaci akustických opatření v tělocvičně Základní školy Velká Bíteš, Sadová 579 dle projektové dokumentace „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“.

2. přijmout předloženou cenovou nabídku IČ: 02008726, na vyhotovení žádosti o dotaci z programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury včetně zajištění administrace projektu za cenu:

- 12.000,00 Kč za vyhotovení a podání kompletní žádosti o dotaci,

- 18.000,00 Kč za úspěšné schválení projektu a zajištění administrace projektu během realizace.

podat žádost o dotaci z programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli DT 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury na realizaci akustických opatření v tělocvičně Základní školy Velká Bíteš, Sadová 579 dle projektové dokumentace „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*