67/20 - 13.11.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 67/2020 konané dne 13.11.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/67/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 67/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 66/2020
  3. Vyloučení účastníka veřejné zakázky „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
  4. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.11.2020

 

2/67/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 66/2020 ze dne 09.11.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 13.11.2020

 

3/67/20/RM rozhoduje vyloučit účastníka EKOS, výrobní družstvo, Zašpitál 408, 588 32 Brtnice, IČ: 181 98 511 z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ z důvodu nedoložení požadované kvalifikace.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 20.11.2020*