61/20 - 07.09.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 61/2020 konané dne 07.09.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/61/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 61/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 60/2020
  3. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
  4. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš
  5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
  6. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
  7. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
  8. Návrhy na volbu členů kontrolního a finančního výboru
  9. Požadavek na projednání některých skutečností souvisejících s rezignací členů kontrolního a finančního výboru
  10. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 07.09.2020

 

2/61/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 60/2020 ze dne 31.08.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 07.09.2020

 

3/61/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

4/61/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 10.2020 do 30.09.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

5/61/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 10.2020 do 30.09.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

6/61/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2022, za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

7/61/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, na ulici U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

8/61/20/RM bere na vědomí návrh MO TOP 09 na volbu členů kontrolního a finančního výboru.

 

9/61/20/RM bere na vědomí návrh MO KDU-ČSL na volbu členů kontrolního a finančního výboru.

 

10/61/20/RM bere na vědomí předložené informace a konstatuje, že odstoupení 3 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš a 4 členů Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem.