58/20 - 12.08.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 58/2020 konané dne 12.08.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/58/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 58/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 57/2020
  3. Vyloučení účastníka soutěže „Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“
  4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání návrhu na uzavření provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš
  5. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.08.2020

 

2/58/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 57/2020 ze dne 27.07.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 12.08.2020

 

3/58/20/RM rozhoduje vyloučit účastníka COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 46577238 z další účasti v zadání veřejné zakázky na stavbu „Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ z důvodu neprokázání splnění požadované kvalifikace.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 19.08.2020*

 

4/58/20/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš dne 01.09.2020 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dle návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/5050/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020