52/20 - 27.05.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 52/2020 konané dne 27.05.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/52/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 52/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 51/2020
  3. Žádost o registraci akce u dotace na prevenci kriminality MVČR
  4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas se změnou v rejstříku škol
  5. Cenová nabídka na projekční práce na akci „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – Místní komunikace, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“
  6. Revokace usnesení č. 20/19/19/RM ze dne 23.04.2019
  7. Žádost členů ZM o poskytnutí informací
  8. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.05.2020

 

2/52/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 51/2020 ze dne 25.05.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 27.05.2020

 

3/52/20/RM rozhoduje souhlasit s podáním žádosti o registraci akce Velká Bíteš – reprodukce MKDS Velká Bíteš z grantového programu MVČR a zajištěním financování akce.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.06.2020*

 

4/52/20/RM rozhoduje souhlasit se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu ze 126 dětí na 150 dětí u mateřské školy a nejvyššího povoleného počtu ze 126 stravovaných na 150 stravovaných u školní jídelny-výdejny, jejichž činnost vykonává právnická osoba s názvem Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace s účinností od 01.09.2020.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

5/52/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti APC SILNICE s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Jana Babáka 11, 612 00 Brno a uzavřít s ní smlouvu o dílo na projekční práce akce „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – Místní komunikace, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“ za cenu 344.850,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.06.2020*

 

6/52/20/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 20/19/19/RM ze dne 23.04.2019 a nahradit je tímto zněním:

Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti AGS07 s.r.o., Zámecká 4, 643 00 Brno, IČ 283 45 932 a uzavřít smlouvu o dílo na projekční práce akce „Teplovod U Stadionu, Velká Bíteš“ za cenu 196.020,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.06.2020*