45/20 - 23.03.2020 Usnesení rady města

SOUHRN USNESENÍ

 

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 45/2020 konané dne 23.03.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/45/20/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 45/2020 takto:

1.Zahájení, schválení programu schůze

2.Zápis RM č. 44/2020

3.Vedení JSDH města Velká Bíteš

4.Opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem

5.Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 23.03.2020

 

2/45/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 44/2020 ze dne 16.03.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 23.03.2020

 

3/45/20/RM bere na vědomí informaci starosty města o připravované změně na pozici velitele Jednotky SDH města Velká Bíteš.

 

4/45/20/RM z důvodu  zamezení šíření nákazy koronavirem (SARS CoV-2) přijímá následující opatření:

1. zrušuje konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v řádném termínu dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 14.04.2020.

odpovědnost: starosta města

termín: 27.03.2020

 

2. zakazuje konání jednání komisí Rady města Velká Bíteš a výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v objektech ve vlastnictví města Velká Bíteš do odvolání.

odpovědnost: starosta města

termín: 23.03.2020

 

3. pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace přípravou návrhu opatření ke zrušení Bítešské pouti 2020 a Bítešských hodů 2020.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 14.04.2020