26/19 - 31.07.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 26/2019 konané dne 31.07.2019

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/26/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 26/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 25/2019
  3. Rozpočtové opatření č. 7/2019
  4. Dodatek č. 7 pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti
  5. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 31.07.2019

 

2/26/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 25/2019 ze dne 22.07.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 31.07.2019

 

3/26/19/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 7/2019.        

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.07.2019

 

4/26/19/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.09.2019

 

5/26/19/ RM rozhoduje uzavřít se společnosti E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice IČO: 28085400, předloženou smlouvu připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.12538786.

odpovědnost:  odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Pastyříková

termín: 30.09.2019