23/19 - 24.06.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 23/2019 konané dne 24.06.2019

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/23/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 23/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Problematika hluku v KD a jeho okolí
  3. Žádost ICKK o pořízení krojů
  4. Zveřejnění záměru úplatného převodu pozemku p.č. 3991 v k.ú. Velká Bíteš
  5. Umístění repliky školního zvonku v ZŠ, Tišnovská 115, Velká Bíteš
  6. Zrušení autobusové zastávky před areálem Autoimpexu
  7. Konání mimořádného zasedání ZM
  8. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.06.2019

 

2/23/19/RM souhlasí s pořízením dvou sad bítešských krojů pro hodový pár v hodnotě 42.000 Kč Informačním centrem a Klubem kultury Města Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle návrhu ředitele organizace, a to z rezervního fondu ICKK.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.08.2019

 

3/23/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatně převést pozemek p.č. 3991 orná půda o výměře 586 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.07.2019*

 

4/23/19/RM pověřuje odbor majetkový zajištěním dodávky a instalace repliky školního zvonku v objektu historické budovy základní školy na ul. Tišnovská č.p. 115 ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

5/23/19/RM souhlasí se zrušením autobusové zastávky „Velká Bíteš – OPP“.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.07.2019*

 

6/23/19/RM rozhoduje svolat mimořádné zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 22.07.2019 v 17:00 hodin.

odpovědnost: starosta

termín: 28.06.2019