18/19 - 17.04.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 18/2019 konané dne 17.04.2019 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/18/19/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 18/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 17/2019
  3. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2018
  4. Odpověď starosty města na podání č.j. MÚVB/2174/19
  5. Prodej automobilu
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 17.04.2019

 

2/18/19/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 17/2019 ze dne 10.04.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 17.04.2019

 

3/18/19/RM rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2018 č.j. MÚVB/2598/19/SPR/DOC.

odpovědnost:   odbor správní                          

termín: 30.04.2019*

 

4/18/19/RM bere na vědomí odpověď starosty města na podání doručené dne 25.03.2019 pod č.j. MÚVB/2174/19 včetně jeho doplnění ze dne 02.04.2019 a ze dne 08.04.2019.*

 

5/18/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Porsche Inter auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Porsche České Budějovice, se sídlem Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5 na prodej vozidla Škoda Fabia 1.2 RZ 2J48031, ve výši 20.000,- Kč včetně DPH a uzavřít kupní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*