10/19 - 27.02.2019 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 10/2019 konané dne 27.02.2019 v kanceláři tajemnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/10/19/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 10/2019 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze

  2. Zápis RM č. 9/2019

  3. Záměr prodeje pozemku p.č. 1636 v k.ú. Velká Bíteš

  4. Záměr prodeje pozemku p.č. 1033/2 v k.ú. Velká Bíteš

  5. Veřejná zakázka „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem  a pomůckami“

  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2019

 

2/10/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 9/2019 ze dne 25.02.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2019

 

3/10/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1636 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.03.2019*

 

4/10/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1033/2 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.03.2019*

 

5/10/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325 na dodávku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 1.322.890 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.03.2019*

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 10/2019 konané dne 27.02.2019 v kanceláři tajemnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/10/19/RM – schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 10/2019 takto:

1.   Zahájení, schválení programu schůze

2.   Zápis RM č. 9/2019

3.   Záměr prodeje pozemku p.č. 1636 v k.ú. Velká Bíteš

4.   Záměr prodeje pozemku p.č. 1033/2 v k.ú. Velká Bíteš

5.   Veřejná zakázka „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem  a pomůckami“

6.   Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2019

 

2/10/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 9/2019 ze dne 25.02.2019.

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2019

 

3/10/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1636 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.03.2019*

 

4/10/19/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1033/2 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.03.2019*

 

5/10/19/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325 na dodávku „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 1.322.890 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.03.2019*