111/18 - 21.06.2018 Usnesení Rady města

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 111/2018 konané dne 21.06.2018 v kanceláři starosty

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/111/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 111/2018 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze

  2. Rezignace člena rady města

  3. Mlynářská pouť 2018

  4. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 21.06.2018

 

2/111/18/RM  bere na vědomí odstoupení pana Eduarda Rovenského z funkce člena rady města.

 

3/111/18/RM konstatuje, že společenská akce dne 23.06.2018 Mlynářská pouť není konaná s podporou města Velká Bíteš ani žádné z organizací města, včetně ICKK.

 

4/111/18/RM ukládá řediteli ICKK informovat veřejnost a subjekty organizující a financující Mlynářskou pouť o stanovisku rady města ke společenské akci Mlynářská pouť dle usnesení č. 3/111/18/RM.

odpovědnost: ředitel ICKK

termín: 22.06.2018

SOUHRN USNESNÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 111/2018 konané dne 21.06.2018 v kanceláři starosty

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/111/18/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 111/2018 takto:

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      Rezignace člena rady města

3.      Mlynářská pouť 2018

4.      Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 21.06.2018

 

2/111/18/RM  bere na vědomí odstoupení pana Eduarda Rovenského z funkce člena rady města.

 

3/111/18/RM konstatuje, že společenská akce dne 23.06.2018 Mlynářská pouť není konaná s podporou města Velká Bíteš ani žádné z organizací města, včetně ICKK.

 

4/111/18/RM ukládá řediteli ICKK informovat veřejnost a subjekty organizující a financující Mlynářskou pouť o stanovisku rady města ke společenské akci Mlynářská pouť dle usnesení č. 3/111/18/RM.

odpovědnost: ředitel ICKK

termín: 22.06.2018