Samospráva

Rada města a Zastupitelstvo města tvoří samosprávu města Velká Bíteš. Velká Bíteš má 21-ti členné zastupitelstvo a 7-mi člennou radu. Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná a konají se zhruba 5x ročně. Jednání rady jsou neveřejná a konají se zpravidla každých 14 dní.