Rekonstrukce pivovaru na knihovnu a kulturně – kreativní centrum města Velká Bíteš

FinancovanoEUNárodní plán obnovyMinisterstvo kultury

Popis:

Objekt bývalého pivovaru bude rekonstruován na moderní a inkluzivní knihovnu, kulturní a kreativní centrum, které bude sloužit široké veřejnosti.

Cíl:

Cílem projektu je vybudování moderní, komunitní a kreativní knihovny (dále také jako KKC nebo centrum) odpovídající současným potřebám společnosti. Vybudovat jedinečné ústřední místo, zázemí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání pro každého bez rozdílu, nezávisle na handicapech, či osobních omezeních. Místo, kde je možné realizovat osobní růst a kreativně trávit volný čas. Prostor, který bude sloužit široké škále osob od těch nejmenších po seniory a které bude sloužit pro široké okolí.

Výsledky:

  • přívětivý a útulný prostor pro růst knihovních fondů,
  • příjemný a přitom profesionální víceúčelový sál pro rozvoj vzdělanosti v kraji, místo setkávání a sdílení, komunitní bod,
  • otevřená dílna, unikátní prostor v dané lokalitě, kde bude možné běžně používat nejmodernější technologie, učit se, jak mohou být v životech prospěšné a ne pastí.

Projekt je financován Evropskou unií.

Projekt byl podpořen z RRF