Přístavba a stavební úpravy kulturního domu

mmr cr rgb

Vážení občané,

dne 26.09.2022 bylo předáno staveniště a tím byla zahájena stavba "Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy Kulturního domu Velká Bíteš, včetně přeložky přípojky plynu".

Dodavatel stavby, společnost ATIKA - LYSÝ, s.r.o. z Velkého Meziříčí, byl vybrán v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Stavba bude probíhat do srpna roku 2023 a zahrnuje vybudování přístavby o dvou nadzemních podlažích u jihovýchodního rohu kulturního domu (směrem k zimnímu stadionu), ve které bude nové sociální zázemí kulturního domu. Tím dojde k uvolnění prostoru původních záchodů uvnitř kulturního domu, kde bude nově umístěno WC pro imobilní a kanceláře. Přístavba bude obsahovat výtah, čímž se zajistí bezbariérový přístup do obou podlaží kulturního domu. Práce budou probíhat nejprve venku, normální provoz kulturního domu bude zajištěn až do konce března 2023, aby nebyla narušena plesová sezóna. Dojde ale k uzavření prostoru mezi kulturním domem a zimním stadionem, kde bude vymezený koridor pouze pro přístup ke stadionu.

Zároveň s přístavbou budou řešeny venkovní plochy na jižní straně kulturního domu (směrem k ulici Vlkovská).

Projekt přístavby kulturního domu je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Ing. Michal Lukášek

Odbor investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš