Odpočinková zahrada pro veřejnost

V poslední školní den, 30. června 2010, byl slavnostně zahájen provoz v odpočinkové zahradě vedle bítešského domova důchodců. V novém pavilonu se sešli obyvatelé domova důchodců, ředitel polikliniky MUDr. Svatopluk Horek, sestřičky i ostatní zaměstnanci a nechyběli ani další bítešští občané a maminky s  dětmi, pro které bude zahrada příjemným místem k odpočinku.  Těm všem bude sloužit pavilon, upravený trávník s cestičkami a záhony květin, původní i nově zasazené vzrostlé stromy i několik zajímavých objektů, díky nimž si mohou senioři za asistence sester procvičovat svou motoriku.
Slavnost zahájil starosta města Mgr. Miroslav Báňa. V proslovu krátce vypověděl o budování zahrady na místě starého neudržovaného sadu, o tom, že návrh na koncepci prostoru, pavilonu i fortelných laviček vyšel z města. Vyslovil poděkování zástupkyni firmy Ebster, paní Zuzaně Štofejové za finanční dar, díky němuž mohla zahrada vzniknout. Přítomné pozdravil i zástupce kraje Vysočina, Mgr. Jiří Bína a paní místostarostka Malá.
Příjemnou atmosféru vytvořili hrou na flétnu, harmoniku, kytaru a klávesy žáci bítešské ZUŠ pod vedením ředitele Mgr. Kratochvíla.
Dojemné bylo poděkování jedné z obyvatelek DD, paní Antlové. Vyslovila za všechny vděčnost nejen městu a dárcům, ale vzpomněla si i na ty, kteří vlastníma rukama vyrobili krásné lavičky, pavilon a vysázeli trávník, stromy a květiny.
Zahrada bude příjemným místem odpočinku pro seniory, mezi nimiž se budou procházet maminky s malými dětmi; budou to jistě příjemná setkání pro obě strany, bude to symbolický koloběh života.

odpocinkova_zahrada_otevreni1.jpgodpocinkova_zahrada_otevreni3.jpgodpocinkova_zahrada_otevreni2.jpgodpocinkova_zahrada_prvky1.jpgodpocinkova_zahrada_prvky2.jpgodpocinkova_zahrada_prvky3.jpg
---Dnes proběhla poslední dílčí práce na pergole v odpočinkové zahradě. Odborná firma dokončila installaci tří světel, která odpovídají svým provedením ostatnímu mobiliáři v zahradě. V pondělí byly dokončeny instalace dřevěných žaluzií na severní straně.


odpocinkova_zahrada_altan2.jpg

---
Firma EBSTER převedla na účet města již celý finanční dar ve výši 50 tisíc EUR. Jednalo se o pět průběžných plateb po 10 tisících. V minulém roce se podařilo postupně zrealizovat většinu plánovaného záměru.
Navíc se během prosince provedlo vydláždění nevzhledného betonového povrchu podél budovy polikliniky a tak byla pěkně propojena již dokončená Tyršova ulice s odpočinkovou zahradou.
Během dubna by pak měl být chodník zahrady prodloužen k příjezdové komunikaci od ulice Družstevní. Dále bude probíhat úprava pergoly, konkrétně její zastínění od západní i části severní strany. K tomu doplníme do prostoru zahrady relaxační prvky (venkovní fines) a rozmístíme zbývající lavičky. Na závěr bychom chtěli, jako poděkování za velkorysý dar, umístit pamětní desku firmě EBSTER. Náklady akce v roce 2009 překročily částku 1,5 miliónu korun, v letošním roce by měly být ve výši několika set tisíc korun. Celkové náklady včetně DPH by ale neměly překročit hranici 2 miliónů korun.---09.11.2009
Dnes proběhla výsadba nových stromů v odpočinkové zahradě u domova důchodců. Celkem odborná firma vysadila devět vzrostlých stromů.
Jedná se o dva stromy javor mléč, dvě ptačí třešně, jednu okrasnou třešeň, dvě lípy velkolisté a dva stromy jírovec maďal bílokvětý a červenokvětý.

odpocinkova_zahrada_stromy.jpg---Darovací smlouva je podepsána

Na začátku března, konkrétně devátého, byla podepsána darovací smlouva s firmou EBSTER CZ s.r.o., která sídlí v průmyslové zóně Velká Bíteš-Košíkov. Předmětem smlouvy je dar ve výši 50.000,00 EUR na realizaci projektu „Odpočinková zahrada pro veřejnost“. Realizace zahrady bude zahájena v měsíci dubnu.


Práce na zahradě byly zahájeny v pondělí 25.května
zahrada_001.jpgzahrada_002.jpgzahrada_003.jpgzahrada_004.jpg
---


07.07.2009
Přes nepřízeň počasí se přece postoupilo o malý kus dál v realizaci zahrady. Veřejné osvětlení je dokončeno a do 10. července bude uvedeno do provozu.
Tento týden bude pokračovat výstavba oplocení, aby se následně mohly začít finální zemní práce na úpravě terénu.


zahrada_07_07_2009.jpgzahrada_07_07_2009zahrada_07_07_2009
---


20.08.2009
Společnost Lesy města Velká Bíteš zahájila výstavbu pergoly v odpočinkové zahradě. Dle plánu výstavby by měla být do konce srpna hotová, aby pod ní byla následně položena velkoformátová dlažba.

pergola1.jpgpergola2.jpg
---


01.09.2009
Odborná firma minulý týden ukončila úpravu terénu v celém prostoru zahrady. V pátek byla vysazena habrová stěna. Pokrývači dokončili zastřešení pergoly.

zahrada_01_09_2009a.jpgzahrada_01_09_2009b.jpg
---


01.10.2009
V průběhu září práce na zahradě postoupily do své závěrečné fáze – došlo k položení velkoplošné dlažby pod pergolu a výsadbě okrasných rostlin a keřů. Poslední týden v září se pak rozmístily lavičky (byly speciálně vyrobené pro náš projekt) a podél budovy Polikliniky se začala pokládat nová čtvercová dlažba tak, aby přístup z domova důchodců do zahrady byl plně bezbariérový.

odpocinkova_zahrada_altan.jpg