Jiné úspěšné programy/dotační tituly

Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová (2)

 

Akustické úpravy tělocvičny Sadová 

 

Město Velká Bíteš již delší dobu připravovalo stavbu spočívající ve stavebních úpravách objektu tělocvičny na ZŠ Sadová. Podstatou stavebních úprav bylo zpříjemnit prostředí tělocvičky zavěšením akustických prvků, které zajistí pohlcení rušivých zvukových odrazů.

V letošním roce se městu podařilo získat příslib dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj a zrealizovalo za pomocí firmy Aveton projektované úpravy.

Realizace se uskutečnila za výluky v používání tělocvičny, tato však byla jistě velkým přínosem pro zkvalitnění sportovního prostředí. 

Učitelé, žáci i ostatní sportovní nadšenci budou zajisté s provedenými úpravy příjemně překvapeni.

 

Nový oranžový přechod ve Velké Bíteši

Vážení občané,

s podporou Nadace ČEZ „Oranžový přechod“ budou v  2. polovině listopadu zahájeny práce na úpravě a osvětlení přechodu dle projektu „Přechod pro chodce na ulici Karlov, Velká Bíteš“ směrem na Letnou. Úprava přechodu má zajistit zvýšení bezpečnosti pohybu chodců při přecházení této frekventované silnice.

Během stavebních prací prosím dbejte zvýšené opatrnosti.

Oranžový přechod

 

Ing. Hana Žáková

referentka odboru investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš

Odpočinková zahrada pro veřejnost

V poslední školní den, 30. června 2010, byl slavnostně zahájen provoz v odpočinkové zahradě vedle bítešského domova důchodců. V novém pavilonu se sešli obyvatelé domova důchodců, ředitel polikliniky MUDr. Svatopluk Horek, sestřičky i ostatní zaměstnanci a nechyběli ani další bítešští občané a maminky s  dětmi, pro které bude zahrada příjemným místem k odpočinku. 

Číst více...