Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 - Stavba 1 zateplení

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  EU sponzori

  Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - zateplení

  Operační program životního prostředí

  CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004295

   

  Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_39

  Název výzvy v MS 2014+: MŽP_39. výzva PO5, SC 5.1, kolová

  Předmětem projektu je celkové snížení energetické náročnosti stávajících budov ZŠ Tišnovská 115 ve Velké Bíteši, která leží na parcelách č. 1236 a 1238 v k.ú. Velká Bíteš. V rámci projektu dojde ke snížení energetických spotřeb na vytápění a spotřeby elektrické energie. Projekt je rozdělen na dvě stavby, v rámci kterých bude řešeno zateplení budov, odborné učebny a bezbariérovost. Předmětem této části je stavba 1 – zateplení budov.

  Cílem projektu je dosáhnout celkové snížení energetické náročnosti stávajících budov (2) a (3). Díky realizaci opatření dojde k úspoře celkové energie o 70 % oproti původnímu stavu, čímž dojde k výrazné úspoře provozních nákladů. Současně dojde k úspoře emisí CO2 o 56 % oproti původnímu stavu.

   

  Žádost o dotaci byla podána 20. prosince 2016.

   

  Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

  Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 15 686 096

  Financování podle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z 05/2017:

  Druh dotace/zdroje spolufinancování

  Podíl na celkových způsobilých výdajích v %

  Způsobilé náklady celkem

  9 662 190,00

  100

  Dotace ze státního rozpočtu

  3 864 876,00

  40

  Vlastní zdroje

  5 797 314,00

  60

   

  Celý projekt „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se skládá ze dvou staveb, přičemž každá stavba má jiný zdroj dotace. Celý projekt je realizován jedním zhotovitelem.

  Stavba 1 „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – zateplení“

  Stavba 2 „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost “

   

  Dne 11. června 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s IMOS Brno, a.s. a následující den 12. června 2018 byla stavba zahájena.

   

  Realizací projektu dojde k zateplení obvodového pláště, zateplení plochých střech, zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům a výměně všech výplní otvorů. Všechna okna i dveře jsou navržena nová. V obou řešených budovách jsou na uličních fasádách navržena okna hliníková s izolačním trojsklem, která budou doplněna vnějšími žaluziemi s elektrickým pohonem. Dvorní fasáda má výplně z plastových profilů. Všechny zateplované učebny budou vybaveny vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla.

   

  Předpokládaný termín dokončení je 30. května 2019.

   

  Od července 2018 bude pravidelně každý měsíc vycházet v místním měsíčníku EXIT 162 článek formou rozhovoru, který bude přinášet informace o stavbě. Články budou uveřejněny i zde.

   

  Školní stravování pro celý školní rok 2018/2019 je zajištěno. Od září 2018 je v provozu kuchyně a školní jídelna, která má náhradní vstup přístupný ze schodiště z ulice Na Valech.

   

  V průběhu realizace stavby došlo k upřesnění výše dotace a to podle uzavřené smluvní ceny.

   

  Financování podle změny Rozhodnutí z 06/2019:

  Druh dotace/zdroje spolufinancování

  Podíl na celkových způsobilých výdajích v %

  Způsobilé náklady celkem

  9 297 924,80

  100

  Dotace ze státního rozpočtu

  3 719 169,92

  40

  Vlastní zdroje

  5 578 754,88

  60

   

   

  Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo s IMOS Brno, a.s. byl prodloužen termín dokončení stavby do 30. července 2019. Dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo s IMOS Brno, a.s. byl prodloužen termín dokončení stavby do 20. srpna 2019. Dne 20. srpna 2019 byla stavební část projektu dokončena.

   

  Do konce srpna 2019 bylo dodáno vybavení do nových prostor školy.

   

  Dne 30. srpna 2019 bylo vydáno povolení k užívání nově vybudovaných prostor školy.

   

  V pondělí 2. září 2019 byla zahájena školní výuka ve škole na Tišnovské 115.


   
   
   
   


  Ing. Pavel Bednář

   

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.