15. Úhrady za poskytování informací

Město Velká Bíteš na základě ust. § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací.

 

1. Způsob stanovení výše úhrady

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů uvedených v následujících odst. 2 - 5. Jestliže celková výše úhrady nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nepřesáhne částku 300,- Kč, nebude po žadateli úhradu požadovat,

 

2. Náklady na pořízení kopií

- kopírování černobílé formát A3 (jednostranně/oboustranně) 3,- Kč / 4,- Kč
formát A4 (jednostranně/oboustranně) 2,- Kč / 3,- Kč
formát A5 (jednostranně/oboustranně) 1,- Kč / 2,- Kč
- kopírování barevné formát A3 (jednostranně/oboustranně) 20,- Kč / 40,- Kč
formát A4 (jednostranně/oboustranně) 15,- Kč / 30,- Kč
formát A5 (jednostranně/oboustranně) 10,- Kč /15,- Kč

 

- tisk na tiskárnách 1 stránka A4 černobíle 2,- Kč
1 stránka A4 barevně 15,- Kč

 

3. Náklady na opatření technických nosičů dat

- disketa 4,- Kč / ks
- CD 10,- Kč / ks
- DVD 12,- Kč
- jiný technický nosič dat pořizovací cena

 

4. Náklady na odeslání informací žadateli

- náklady na poštovní služby cena uhrazená provozovateli poštovních služeb

 

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

- první hodina 0,- Kč
- každá další hodina 150,- Kč

 

6. Ostatní ustanovení

Tento sazebník nahrazuje v plném rozsahu Sazebník úhrad za poskytování informací schválený dne 29.5.2006, který se tímto ruší. Rada města Velká Bíteš schválila tento sazebník usnesením ze č.17/1/12/RM ze dne 9.1.2012.