Povinně zveřejňované informace

1. Název

Město Velká Bíteš

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou uvedeny v kontakních informacích na webových stránkách města zde

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 566 789 111
Telefonní seznam MěÚ

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: https://www.velkabites.cz

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

 

Technické nosiče, na kterých jsou přijímány dokumenty v el. podobě:
-USB disk
-CD.

Detailní informace k podání zde.

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna: podatelna@vbites.cz

(upozornění - e-mailová komunikace není zaručená - čtěte zde)

4.7.1 Další elektronické adresy

oficiální: mu@vbites.cz (sekretariát starosty)

(upozornění - e-mailová komunikace není zaručená)

4.8 Datová schránka

67zb7hf - město Velká Bíteš

 

5. Případné platby lze poukázat

19-1726751/0100 KB Žďár nad Sázavou

Účelem plateb jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a pokuty
Variabilními symboly jsou označeny všechny platby a jejich číselné označení se mění dle charakteru platby.
Poplatky lze hradit buď v hotovosti na pokladně úřadu, na účet města a složenkou typu A

6. IČO

00295647

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00295647

10. Příjem podání a podnětů

a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka městského úřadu

b) elektronicky se zaručeným podpisem - více...

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence