Povinně zveřejňované informace

1. Název

Město Velká Bíteš

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Město Velká Bíteš
  Masarykovo náměstí 87
  595 01 Velká Bíteš
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městský úřad Velká Bíteš
  Masarykovo náměstí 87
  595 01 Velká Bíteš
 • 4.3 Úřední hodiny
  Pondělí: 08:00 - 17:00
  Středa: 08:00 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  ústředna: +420 566 789 111
  Telefonní seznam MěÚ
 • 4.5 Adresa internetové stránky
  oficiální: http://www.velkabites.cz
 • 4.6 Adresa e-podatelny
  podatelna: podatelna@vbites.cz
 • (upozornění - e-mailová komunikace není zaručená - čtěte zde)
 • 4.7 Další elektronické adresy
  oficiální: mu@vbites.cz (sekretariát starosty)
 • (upozornění - e-mailová komunikace není zaručená)
  datová schránka: 67zb7hf - město Velká Bíteš
 • 4.8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Mgr. Blanka Hanzelová,
  tel. 775262118, 542213155,
  e-mail: bhanzelova@atlas.cz

5. Případné platby lze poukázat

19-1726751/0100 KB Žďár nad Sázavou

Účelem plateb jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a pokuty
Variabilními symboly jsou označeny všechny platby a jejich číselné označení se mění dle charakteru platby.
Poplatky lze hradit buď v hotovosti na pokladně úřadu, na účet města a složenkou typu A

6. IČO

00295647

7. DIČ

CZ00295647

10. Příjem žádostí a dalších podání

a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka městského úřadu

b) elektronicky se zaručeným podpisem - více...

16. Licenční smlouvy