CzechPOINT

Kde a kdy lze výpis z Czech POINTu získat:
Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo nám. 87
595 01 Velká Bíteš

odbor správní (přízemí I. budova)
pověřená osoba:  Milena Janštová, Darina Burianová, Bc. Hana Dočkalová

výpisy se vydávají po celou pracovní dobu viz. kontaktní informace


Co je to Czech POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projekt, jehož cílem je redukce přílišné byrokracie ve vztahu občan – veřejná správa a slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných
informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů, nebo do informačních systémů veřejné správy činit podání.

Získat ověřený výstup lze z:

více informací na www.czechpoint.cz