Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Ztráty, nálezy a nalezení psi

  Nálezy věcí a zvířat jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1051 a násl. Věci nalezené na území města Velké Bíteše mohou občané odevzdat na Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, dveře č. 8. Pracovnice městského úřadu vydá nálezci potvrzení o převzetí nálezu „ Záznam o nálezu“. Do záznamu o nálezu se uvedou údaje o nálezci a popisné údaje o nálezu. Nepřevezme se takový nález, který rychle podléhá zkáze (např. potraviny), dále znečištěné oděvy (zapáchající, mokré) nebo věci nefunkční, poškozené. V případě nalezených klíčů se nálezci nepředává „Záznam o nálezu“.

  V případě nálezu zvířat (ponejvíce psů), je lze také přivést na městský úřad anebo je zajistit (pokud to jde) na určitém místě. Nalezené psy si následně přebírá provozovatel útulku.

  Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy  a jiné doklady  vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Kreditní karty či drobné písemnosti, u kterých je majitel neznámý, se odesílají příslušné instituci.

  Nalezené věci se zveřejňují na úřední desce, u zvířat se připojí fotografie. Nálezy jsou evidované a  jsou uloženy po celou dobu stanovenou zákonem.

  Pokud je součástí nálezu kontakt na vlastníka, je tento o nálezu a možnosti jeho převzetí informován.

  Přihlásí-li se vlastník nalezené věci v zákonné lhůtě, je před převzetím věci povinen prokázat vlastnické právo k ní a uhradit případné náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním věci. Vlastník nalezeného zvířete musí taktéž prokázat vlastnické právo k němu a uhradit provozovateli útulku náklady vzniklé v souvislosti s opatrováním zvířete.

  Správu nalezených věci zajišťuje Městský úřad Velká Bíteš do doby uplynutí zákonné lhůty tří let od doby vyhlášení nálezu. Po uplynutí této doby se vlastníkem nalezených věci stává město Velká Bíteš.

   

  Vyhlášení nálezů

  Město Velká Bíteš oznamuje, že mu byly předány tyto nalezené věci, jejichž vlastník není znám:

   

  více informací na úřední desce

   

  Město Velká Bíteš oznamuje, že byli nalezeni tito psi, kteří jsou dočasně umístěni v psím útulku:

  Nová naděje
  Křoví 143, 594 54 Křoví

  MVDr. Rastislav Foľvarský
  mob. +420 721 781 315

  MVDr. Karel Daniel
  mob. +420 603 305 047


  Bližší informace o nalezených věcech poskytne:

  Odbor správní

   

  nebo o nalezených psech poskytne:

  Městská policie

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.