Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Výběrové řízení - ředitel ICKK

  Rada města Velká Bíteš vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 433 81 154

  Charakteristika pozice: zajištění činnosti příspěvkové organizace, tj. zejména

  • zabezpečování a organizování kulturní činnosti ve městě
  • organizování společenských zábav a večerů
  • pořádání besed, výstav a zájezdů
  • zajišťování vzdělávacích kurzů a školení
  • pořádání zábavných a vlastivědných akcí pro děti
  • organizování „ Bítešské pouti“ a „ Bítešských hodů“
  • zabezpečování kulturních a informačních služeb
  • vydávání zpravodaje města
  • propagační služby
  • spolupráce s místními organizacemi v kulturní a výchovné činnosti
  • zastupování města v orgánech turistické destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.

   

  Požadavky:

  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • samostatnost, aktivní přístup
  • organizační schopnosti
  • časová flexibilita
  • morální a trestní bezúhonnost

   

  Výhodou:

  • praxe v oboru činnosti příspěvkové organizace
  • praxe na vedoucí pozici
  • aktivní působení na pozici pracovníka kulturního zařízení či instituce nebo aktivní

   

  Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

   

  Pracovní poměr: na dobu neurčitou

   

  Nástup: dle dohody

   

  Termín odevzdání přihlášky: do 16.11.2017 do 11:00 hodin

   

  Náležitosti písemné přihlášky:

  • jméno, příjmení, titul uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • státní příslušnost uchazeče
  • místo trvalého pobytu uchazeče
  • číslo občanského průkazu
  • datum a podpis uchazeče
  • kontaktní spojení (telefon, e-mail)
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
  • předpisů

   

  Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

  • koncepce činnosti příspěvkové organizace
  • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

   

  Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou nebo osobně na podatelnu na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – ředitel ICKK“. Bližší informace podá Ing. Milan Vlček, tel. 566 789 112, e-mail milan.vlcek@vbites.cz.

   

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta města

   

  pdfOriginál dokumentu ke stažení v PDF628.79 KB

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.