OZV 3/2020 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství